​Alt lovpligtig undervisning inkl. baneleje, køreprøve samt 1 prøvegebyr = 11.900,-

Udover skal der tillægges udgift til lægeerklæring samt evt. praktiske lektioner ud over lovkravet